Hem
Om oss
Montessoripedagogik
Hitta oss/Kontakt
Kö/Anmälan
Våra lärare
Länkar

 

 

 

Montessoripedagogik!

Maria Montessori - vem var hon?
Maria Montessori var Italiens första kvinnliga läkare. I sitt arbete kom hon tidigt i kontakt med mentalt störda och socialt missgynnade barn.
Hon blev snart övertygad om att barnens problem var av pedagogisk snarare än medicinsk art och att deras tillstånd kunde förbättras med intellektuell stimulans.

Hon utvecklade successivt pedagogiska metoder för att hjälpa barnen, och lyckades över förväntan. Barnens intellektuella och känslomässiga utveckling var häpnadsväckande. Hon frågade sig då, om inte hennes idéer också skulle kunna fungera minst lika väl på helt friska barn

  • Pedagogiken bygger på noggranna observationer av barns utveckling.
  • Arbetsmetoderna växte fram som ett svar på barnens egna behov och intressen.
  • Pedagogiken grundar sig också på en klar uppfattning om målet för uppfostran
  • Och en filosofi om alla individers betydelse och alltings samband på jorden.

Läs mer om:
Ta vara på barnens känsliga perioder
Frihet att välja
Montessorimaterial - en god hjälp i inlärningen
...och en god hjälp i uppfostran

Hjälp mig att hjälpa mig själv
Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö

Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994

Svartbäckens Montessoriförskola    Timmermansgatan 1    018-26 27 77    svartbackensmontessori@telia.com
Till Första sidan