Hem
Om oss
Montessoripedagogik
Hitta oss/Kontakt
Kö/Anmälan
Våra lärare
Länkar

 

Montessoripedagogik!

Ta vara på barnens känsliga perioder
Maria Montessori visste det varje förälder vet. Nämligen att barn är nyfikna, fulla av upptäckarglädje och ivriga att pröva på och lära nya saker.
Och precis som föräldrar världen över märkte hon att barnens intressen varierar med ålder och mognad.

Dessutom observerade hon att intresseförändringar följer ett givet mönster, som är detsamma hos alla barn. Från det allra tidigaste intressena för viljan att äta själv, lära sig gå, prata o s v, till intresset för läsning, matematik, rymden, världen osv.

Hon fann att barn under sina olika mognadsstadier är speciellt mottagliga för olika slags kunskap. Och hon insåg därför det värdefulla i att ta tillvara intresseperioderna, som hon kallade "känsliga" eller "sensitiva" perioder.

Läs mer om:
Frihet att välja
Montessorimaterial - en god hjälp i inlärningen
...och en god hjälp i uppfostran

Hjälp mig att hjälpa mig själv
Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö

Tillbaka till:
Maria Montessori - vem var hon?

Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994

Svartbäckens Montessoriförskola    Timmermansgatan 1    018-26 27 77    svartbackensmontessori@telia.com