Svartbäckens Montessoriförskolan - Räknestängerna

Hem
Om oss
Montessoripedagogik
Hitta oss/Kontakt
Kö/Anmälan
Våra lärare
Länkar

 

 

 

Montessoripedagogik!

Montessorimaterial - en god hjälp i inlärningen
För att kunna möta barns behov av stimulans och aktivitet utvecklade Maria Montessori arbetsmateriel för alla tänkbara intresseriktningar och mognadsstadier.

Materialet är inte det viktigaste i pedagogiken men det är en god hjälp på vägen.

I ett montessorirum finns materiel både för praktiska, intellektuella och sinnestränande övningar. Alltifrån skokräm och putstrasor till sinnrikt materiel, som tränar logiskt och matematiskt tänkande. Materiel som övar upp skrivförmåga, språk- och ordkänsla och grammatik. Men också saker som låter barnen träna syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
Montessoris idé om inlärning handlar om att gå från det konkreta till det abstrakta.

Matematikmaterialet t ex visar klart och tydligt hur och varför man mäter och räknar på ett visst sätt. När ett barn väl förstått matematikens uppbyggnad, är det dags att lämna materialet och lösa abstrakta problem utan hjälpmedel.

Så gott som allt intellektuellt materiel fyller flera funktioner
Samtidigt som man tränar matematiska storheter, övar man upp känslan för skillnaden mellan dem, och förmågan att handla och tänka praktiskt.
De flesta materiel är också självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen att själva se att de lyckats med en uppgift.

...och en god hjälp i uppfostran
Allt materiel finns bara i ett exemplar. Barnen har ansvar för att de olika sakerna inte skadas i onödan. Slit- och släng-tanken är bannlyst i en montessorigrupp.

Barnen får lära sig att ta hänsyn till varandra. är ett visst arbetsmateriel upptaget får man vänta på sin tur eller komma överens om att samarbeta.
Allt materiel har sin särskilda plats i rummet. Den som använt ett materiel har ansvar för att det snyggt och prydligt hamnar på sin rätta plats igen.

Läs mer om:
Hjälp mig att hjälpa mig själv
Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö

Tillbaka till:
Maria Montessori - vem var hon?
Ta vara på barnens känsliga perioder

Frihet att välja

Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994

Svartbäckens Montessoriförskola    Timmermansgatan 1    018-26 27 77    svartbackensmontessori@telia.com