Svartbäckens Montessoriförskola - Staket mot vägen

Hem
Om oss
Montessoripedagogik
Hitta oss/Kontakt
Kö/Anmälan
Våra lärare
Länkar


 

 

 

Montessoripedagogik!

Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö
Kommer du på besök till en montessoriförskola kan du knappast låta bli att fascineras av den aktivitet som råder.

Här får du se barn mellan 3-7 år som bakar, putsar skor, dukar bord eller ägnar sig åt andra praktiska sysselsättningar.

Men här träffar du också barn, som med hjälp av pärlor i olika färger, träkuber och stavar sätter sig in i matematikens grunder.
Kanske förvånar det dig att en 3-åring med största koncentration lägger pussel med världsdelarna som bitar. Eller att en 4-åring med största iver tränar sig i konsten att skriva. Och kanske tycker du att det är konstigt att en 5-åring pratar om trianglar, cirklar och parallellogram som det mest självklara ting.

Montessoriförskolan rymmer mängder av spännande saker. Genom lek och stimulans får barnen utlopp för sin fantasi och svar på sina många nyfikna frågor.

Genom att inte i tid och otid hjälpa barnen, utan låta dem fritt experimentera, känna sig fram och öva inom olika områden, har man undanröjt alla de hinder, som vi vuxna normalt ställer i vägen för barnens naturliga utveckling.

Så vad du ser i montessoriförskolan är helt enkelt prov på vad som händer, när man i rätt miljö och med rätt stimulans tar vara på barnens inneboende resurser. Du ser prov på att barn både vill och kan betydligt mer än vi vuxna tror. Och att barn måste få stimulans inom alla områden för att kunna utveckla hela sin personlighet.

Tillbaka till:
Maria Montessori - vem var hon?
Ta vara på barnens känsliga perioder

Frihet att välja
Montessorimaterial - en god hjälp i inlärningen
...och en god hjälp i uppfostran

Hjälp mig att hjälpa mig själv

Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994

Svartbäckens Montessoriförskola    Timmermansgatan 1    018-26 27 77    svartbackensmontessori@telia.com