Svartbäckens Montessoriförskola - Staket mot vägen

Hem
Om oss
Montessoripedagogik
Hitta oss/Kontakt
Kö/Anmälan
Våra lärare
Länkar

 

 

 

Montessoripedagogik!

Hjälp mig att hjälpa mig själv
"Hjälp mig att hjälpa mig själv" är en montessoritanke, som grundar sig på det faktum att ingen kan lära någon annan något.
Varje individ behöver hjälp för att kunna lära sig, men själva inlärningen måste var och en klara på egen hand.

I en montessorigrupp är lärarens uppgift därför inte i första hand att förmedla kunskap. Snarare att observera barnen och att vara lyhörd och uppmärksam på varje barns utveckling. Och att ge den stimulans som svarar mot varje barns mognad och intresse.

Läraren berättar, beskriver, orienterar, klarlägger. Visar var kunskap finns att hämta och visar hur materielen ska användas för att ge meningsfull träning.

Sedan gäller det att låta barnet arbeta självständigt med sin uppgift.
All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.

Läs mer om:
Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö

Tillbaka till:
Maria Montessori - vem var hon?
Ta vara på barnens känsliga perioder

Frihet att välja
Montessorimaterial - en god hjälp i inlärningen
...och en god hjälp i uppfostran

Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994

Svartbäckens Montessoriförskola    Timmermansgatan 1    018-26 27 77    svartbackensmontessori@telia.com