Svartbäckens Montessoriförskola - länk till första sidan

Hem
Om oss
Montessoripedagogik
Hitta oss/Kontakt
Kö/Anmälan
Våra lärare
Länkar

 

 

 

Montessoripedagogik!

Frihet att välja
Hon upptäckte att inlärning, som knyter an till ett barns eget utvecklingsstadium går lättare. Att man bäst tar tillvara barnets spontana lust för arbete, genom att låta dess eget intresse vara motiv nog för att söka kunskap. Att barn har en avundsvärd förmåga att koncentrera sig på en intressant uppgift. Och att barn, som vill lära något nytt, upprepar en övning om och om igen.

Med sina kunskaper och insikter om människans tidiga mognadsprocess, skapade hon förutsättningar för barn att utvecklas till harmoniska och självständiga vuxna.
Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt blev två av de viktigaste förutsättningarna.

Läs mer om:
Montessorimaterial - en god hjälp i inlärningen
...och en god hjälp i uppfostran

Hjälp mig att hjälpa mig själv
Montessoriförskolan - en spännande och stimulerande miljö

Tillbaka till:
Maria Montessori - vem var hon?
Ta vara på barnens känsliga perioder

Ur Montessori Tidningen, nr. 3, 1994

Svartbäckens Montessoriförskola    Timmermansgatan 1    018-26 27 77    svartbackensmontessori@telia.com